จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1762
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1708
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5839
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10085
mod_vvisit_counterเดือนนี้35169
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39667
mod_vvisit_counterทุกวัน2607751

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล

ฝ่ายวิจัย

รายนามคณะกรรมการ

1.ดร.โยทะกา                     ภคพงศ์                ประธาน      

2.รศ.ดร.สุรินธร                  กลัมพากร              กรรมการ     

3.รศ.ดร.รัตนศิริ                  ทาโต                  กรรมการ

4.รศ.ดร.ศรีนวล                 สถิตวิทยานันท์         กรรมการ

5.นางสุพรรณี                    เลิศผดุงกุลชัย         กรรมการ

6.ดร.วรรณี                       ตปนียากร              กรรมการ

7.ผศ.ดร.เสาวลักษณ์            จิรธรรมคุณ            กรรมการ

8.ผศ.ดร.อุษาวดี                 อัศดรวิเศษ            กรรมการ

9.ดร.ศิริพร                       พูลรักษ์                กรรมการ

10.อาจารย์ขวัญใจ               ตีอินทอง              กรรมการ

11.นางสาริศา                    กิ่งมิ่งแฮ               กรรมการ

12.ผศ.ดร.ศิริลักษณ์             กิจศรีไพศาล          กรรมการและเลขานุการ

13.พ.ต.อ.หญิงพิมล             พันธุ์วิไล               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14.น.ส.วรรณา                   คงคลัง                ผู้ช่วยเลขานุการ


ขอบเขตความรับชอบ

          ส่งเสริมและให้บริการสมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  หน่วยงาน  วิชาชีพทางการพยาบาลและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า  ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนประสานงานด้านการวิจัยกับองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมพยาบาลฯ

ผลการดำเนินงาน

               1. ประชุมอนุกรรมการในการวางแผนกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายวิจัย

               2.ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวันพยาบาลสากล เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-20.00 น. ณ. ศูนย์การค่าเซนทรัลเวิลด์  ลานอเนกประสงค์ โซนอีเดน  ราชประสงค์  ประกอบด้วย ประวัติสมาคมพยาบาลฯ และเครือข่ายสมาคม/ชมรม รวม 10 แห่ง ที่ร่วมมือจัดนิทรรศการ

              3. ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  “Healthy Work, Healthy Nurses, Healthier People” วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าประชุม  300  คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง